CEO người Việt của kỳ lân VNLIFE chuyển sang quốc tịch Singapore, thoái gần 35% vốn trước vòng gọi vốn 250 triệu USD

4 weeks ago 25
findy
CEO người Việt của kỳ lân VNLIFE chuyển sang quốc tịch Singapore, thoái gần 35% vốn trước vòng gọi vốn 250 triệu USDÔng Mai Thanh Bình - Tổng giám đốc VNLIFE, cổ đông sáng lập và cổ đông lớn nhất tại công ty này đã nhập tịch nước ngoài, sau đó chuyển giao phần lớn lượng cổ phần đang sở hữu cho người khác.
Read Entire Article