Bộ trưởng Giáo dục lý giải vì sao sách giáo khoa tăng giá 2-3 lần

1 month ago 12
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn giải thích sách giáo khoa mới đắt vì khổ lớn, giấy tốt, từ biên soạn đến giới thiệu, thử nghiệm, phát hành do doanh nghiệp đảm nhiệm.
Read Entire Article