Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an điều tra hành vi trốn thuế chuyển nhượng bất động sản

2 weeks ago 10
Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an điều tra hành vi trốn thuế chuyển nhượng bất động sảnBộ Tài chính đã đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư pháp cùng phối hợp chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.
Read Entire Article