Bệnh nhân Covid-19 Vũ Hán còn triệu chứng sau một năm

4 weeks ago 68
Gần 50% trong số khoảng 1.200 người ở Vũ Hán được theo dõi sau khi đã khỏi Covid-19 vẫn còn triệu chứng trong hơn một năm.
Read Entire Article