Bán nhà lên sống trên tàu du lịch

1 week ago 5
Vợ chồng Angelyn Burk, ở Seattle bán nhà lên tàu sống vì nghĩ nó rẻ hơn so với trả nợ thế chấp mua nhà.
Read Entire Article