Ba lý do cần thay đổi tiêu chí đánh giá cấp độ dịch

2 weeks ago 12
Thay đổi tiêu chí đánh giá cấp độ dịch dựa trên ca nặng và tử vong là phù hợp với chủ trương chuyển từ zero Covid sang thích ứng an toàn, theo GS Nguyễn Văn Kính.
Read Entire Article