Apple muốn biến AirPods thành thiết bị chăm sóc sức khoẻ

1 week ago 15
findy
Tai nghe của Apple có thể được mở rộng thành thiết bị trợ thính, trang bị công nghệ giúp theo dõi, chăm sóc sức khoẻ người dùng.
Read Entire Article